Background Image

ร่วมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ สุข ใจ ได้บุญ กับเส้นทาง " พระพุทธฉาย - วิลล่ามูเซ่ - พระพุทธบาท สระบุรี " เอนกายพักผ่อนใจ ในหมู่แมกไม้ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท ชมภาพเก่า ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุในเรือนโบราณกว่าร้อยปี พร้อม Dinner แบบ Exclusive ณ วิลล่า มูเซ่ ๒ วัน ๑ คืน พร้อมรถปรับอากาศตลอดเส้นทางการเดินทาง ในราคาพิเศษเพียง ๔,๙๐๐ บาทเท่านั้น !!

พร้อมนำชมทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียด สนุกสนาน โดย คุณปิติรัชต์ จูช่วย บรรณาธิการสำนักพิมพ์ สยามเรเนสซองส์ วิทยากร รับเชิญ เดินทางวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๖.๐๐ น. พร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - ลงทะเบียน / รับอาหารเช้า
๐๖.๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสระบุรี แวะสักการะพระพุทธฉาย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อม เรื่องเล่าจากวิทยากร จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ วิลล่า มูเซ่ หมู่เรือนโบราณท่ามกลางธรรมชาติ ของเขาใหญ่ โดยเฉพาะ "เรือนประเสนชิต" เรือนไม้สักทองสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ได้ รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมรา-ชูปถัมป์ ซึ่งจัดแสดงเครื่องเรือน ศาสตราวุธ ของประดับ และเอกสารโบราณร่วมสมัย (รัชกาลที่ ๕-๖) อาทิ ภาพพิมพ์หินพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพเหตุการณ์สำคัญจากหนังสือพิมพ์หัวฝรั่งเศส “Le Petit Journal” ต้นฉบับจริง คลอเพลงคลาสสิกร่วมสมัย ภายใต้หมู่ไม้ร่มรื่น สระบัวนานาชนิดที่ชูช่อดอกรับแสงแดด และหมู่ปลานานาชนิดแหวกว่ายในน้ำใส รับกับเสียงน้ำตกไหลเย็นและกลิ่นหอมของไม้ดอกนานาชนิดที่ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวล
*** พิเศษสุดๆ !!! กับการเปิดให้เข้าชมอาคารอนุรักษ์หลังอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ ทั้งเรือนไทยโบราณ (เรือนสัตยาธิปตัย) เรือนปั้นหยาชั้นเดียว (เรือนราชพงศา) ให้ได้ชมผลงานการอนุรักษ์และสถาปัตยกรรมของสยามอันสำคัญในยุควิคตอเรียน วิลล่า มูเซ่
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐ น. จับเข่าเล่าประวัติศาสตร์ในบรรยากาศความสวยงามสุดพิเศษของวิลล่า มูเซ่ ร่วมดื่มด่ำกับวันวาน
เมื่อกว่าร้อยปี ในสมัยช่วงปลายรัชกาลที่ ๕-๖ ของสยาม ในนิทรรศการพิเศษ “๑๒๐ ปี โรเบิร์ต เลนซ์ (Robert Lenz) และห้องภาพในสยาม” ช่างภาพหลวงคนสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพพระราชวงศ์ บุคคลสำคัญ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวสยามในยุคนั้น โดยคัดสรรภาพถ่ายต้นฉบับในชุดสะสมของเจ้าของสถานที่ (คุณ อรรถดา คอมันตร์) ที่ได้มาจากต่างประเทศและนำมาอัดขยายใหญ่พร้อมรายละเอียดชัดเจนด้วยเทคนิคแบบ Fine Art เพื่อให้ทุกท่านได้ชมและสัมผัสกับหน้าประวัติศาสตร์สยามที่หายไป วิลล่า มูเซ่
๑๘.๐๐ น. *** รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ วิลล่า มูเซ่ พร้อมฟังเรื่องเล่าจากอดีตเคล้ารสอาหาร (เชิญชวนแต่งกายย้อนยุคสมัย รัชกาลที่ ๔-๕) วิลล่า มูเซ่
๒๐.๓๐ น. เอนกายพักผ่อนท่ามกลางแมกไม้ที่ ภูวนาลี รีสอร์ท ( พักห้องละ ๒ ท่าน ) (พื้นที่โรงแรมต่อเนื่องกันกับวิลล่า มูเซ่) วิลล่า มูเซ่

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๗.๐๐ น. รุ่งอรุณท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมกับรับประทานอาหารเช้า ณ ครัวภูวนาลี
๐๙.๐๐ น. ออกเดินทาง ไปยัง พระพุทธบาท สระบุรี สักการะพระพุทธบาท พร้อมเรื่องราวความศรัทธาของ สถาบันพระมหากษัตริย์สยามและพระพุทธบาท
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอื่นๆ ในเส้นทางการเดินทางกลับ ตามสมควร
จำนวนจำกัดเพียง ๒๐ ท่านเท่านั้น !!

ค่าใช้จ่ายท่านละ ๔,๙๐๐ บาท

*** ค่าใช้จ่ายนี้รวม **
- พาหนะเดินทาง ตามโปรแกรม
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามรายการ
- ค่าห้องพักที่ภูวนาลีรีสอร์ท ๑ คืน พักห้องละ ๒ ท่าน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าวิทยากร
- อื่นๆตามรายการ

สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ LINE ID: Panpan1270 / SiamReanaissanceAsset
โทร. ๐๘๙-๕๐๗-๘๑๘๔ / ๐๖๓-๒๒๕-๑๕๕๕

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการตามความเหมาะสมของสถานการณ์
Facebook Fanpage : Villa Musée และ Siam Renaissance Publishing